Apie įmonę
  Atestatai, sertifikatai
  Darbuotojai
  Vadybos sistema
  Projektai
  Kontaktai
Titulinis puslapis Tinklapio spausdinimas El. paštas Tinklapio struktura
  Vadybos sistema
 

PANPROJEKTAS“ ĮDIEGĖ MODERNIAS VADYBOS SISTEMAS

UAB „Panprojektas“ – orientuota į ilgalaikį konkurencingumą įmonė, kreipianti dėmesį į teikiamų paslaugų kokybę ir savo darbuotojų gerovę. Įmonė, rengdama projektą, identifikavo silpnąsias įmonės veiklos sritis, kurių sprendimui yra būtina įsidiegti modernias vadybos sistemas. Tai neoptimalus darbo laiko resursų išnaudojimas, nesureguliuotas ir nereglamentuotas sprendimų priėmimas, galimo neigiamo poveikio aplinkai vertinimo bei darbuotojų darbo sąlygų palaikymo ir gerinimo sistemos trūkumas.
2010 m. sausio 27d. LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir UAB „Panprojektas“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl įmonės projekto „UAB „Panprojektas“ konkurencingumo didinimas diegiant modernias vadybos sistemas“ įgyvendinimo. Europos sąjungos struktūrinė parama gauta pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonė „Procesas LT“. Bendra projekto vertė siekia 50,0 tūkst. litų, iš kurių 25,0 tūkst. litų (be PVM) – ES paramos lėšos.
Projektas buvo įgyvendintas per 11 mėn. ir numatytos apimties.
Įdiegus sistemas įmonėje bus atliekamas nuolatinis vykstančių procesų monitoringas, vartotojų pasitenkinimo analizė, vertinami duomenys apie vartotojų skundus ar tiekėjų trūkumus, vadybos sistemoje bus identifikuojamos ir iš jos eliminuojamos silpnosios grandys nustatant įvykusių neatitikčių priežastis bei prevencinius veiksmus, siekiant išvengti klaidų pasikartojimo. Įdiegtos sistemos patvirtins įmonės įsipareigojimą nuolat gerinti jos aplinkos vadybą ir mažinti atliekamų operacijų poveikį. Aplinkos apsaugos standartas įpareigos įmonės vadovybę nustatyti opiausias aplinkos apsaugos vietas, didžiausius taršos šaltinius. Projekto metu įdiegtas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas nurodys nuolatinį darbo aplinkos bei darbo veiksnių stebėjimą, kylančių pavojų identifikavimą bei rizikos vertinimą, užtikrinant, kad rizikos prevencijos veiksmai būtų išankstiniai, o ne pasekminiai. Tai  leis darbuotojui įmonėje jaustis saugiai ir užtikrintai bei skatins jų motyvaciją. Įdiegus sistemas, jos bus sertifikuojamos.

   
Respublikos g. 38, LT-35173, PANEVĖŽYS, Tel./faksas (45) 581875
© INFOTECHA © AMALKEROS LEIDYBA Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas